DRAPLSTAV GRPOUP s.r.o.

9.červen 2017- Pro Povodí Moravy s.p. provádíme stavební práce na opravě stupně vodoteče v Moutnicích.

5.červen 2017-Probíhají stavební práce na dálnici D1 pro firmu Strabag a.s. a D3 pro firmu Metrostav a.s. 

31.květen 2017-V termínu jsme předali stavební zakázku v Mohelnici- Podolí.Na stavební zakázce jsme provedli revitalizaci malé vodní nádrže a kanalizačního přivaděče. 

25.květen 2017- Dnešního dne jsme dokončili stavební práce pro firmu Metrostav a.s. na nové dálníci D11 u Hradce.

20.květen 2017-Dokončujeme stavební práce na VN Sedlinka.   

Nabízíme

Hlavní činností firmy je:

► kompletní realizace chodníků a komunikací

► výstavbu inženýrských sítí a zemní práce

► pokládka lomového kamene a žulových kostek

► opravy propustků , mostů a sanace mostních opěr

► čištění vodotečí a rybníků

 

Veškeré práce jsme schopni zajistit včetně dodávky materiálu.Dále nabízíme geodetické práce,vypracování projektu a položkového rozpočtu na stavební zakázku.